Inicio

Nace en Barcelona l’Escola de Monitors, primera entidad con el sello emprendedor en Activitades de Tiempo Libre y educación infantil y juvenil

Barcelona, 9 de febrer de 2015.- Promoure la formació, fomentar el lleure i oferir als joves l’oportunitat d’aprendre amb metodologia 100% participativa. Aquests són els pilars fonamentals de la iniciativa Escola de Monitors, un nou centre educatiu creat a Barcelona per professionals de l’àmbit de la docència, l’oci i  el món de l’empresa.

L’entitat pretén convertir-se en “la referència educativa a Catalunya en el camp del lleure, amb una actuació innovadora i única en la formació dels seus alumnes ”. Així ho indiquen els seus fundadors, Juan Antonio y Oscar Sánchez, qui recolzen metodologies d’aprenentatge basades en la capacitat de decisió dels alumnes i en les noves exigències educatives i socials que, de manera planera i propera, es posaran en pràctica a l’Escola de Monitors. A través de cursos presencials duts a terme a les infraestructures de l’escola (aules artístiques, sala d’auditori, teatre...), els alumnes adquiriran habilitats com el treball en grup, l’ús dels llenguatges corporals, capacitats d’emprendre nous projectes i adoptar valors que promouen l’associació i la fundació, entre d’altres.

L’Escola de Monitors, que forma part de l’Escola d’Emprenedors, creada al 2006 i promoguda per petits empresaris i emprenedors de diferents sectors, compta amb professors experts en formació, el 80% d’ells amb estudis de grau de màster o superior, i disposa d’espais propis on els estudiants podran realitzar les seves pràctiques mitjançant conveni, com Topcolònies English Summer, ubicades a Sant Miquel de Campmajor (Girona), i l’Escola d’Emprendedors, amb activitats extraescolars que hi duen a terme. Al finalitzar el curs, els joves obtindran una titulació atorgada per la Generalitat de Catalunya. 

“A l’Escola el protagonista és l’alumne”, comenten els responsables del centre. “Els nostres futurs monitors i directors hauran de fer presentacions en públic, treballs en equip mitjançant la discussió de casos i problemàtiques del lleure”, afegeixen. Tot això recolzat per l’aprenentatge per competències, que basa la seva activitat en el desenvolupament de les facultats personals, professionals i emocionals per a situacions diàries, i dins del marc de referència de la nova ORDRE BSF/196/2013, per la qual s’estableixen els programes de cursos de formació de monitor/a i de directors/es d’activitats en el lleure infantil i juvenil, juntament amb els certificats de professionalitat del 20 de juny del 2013.

Per a poder dur a terme els seus objectius, a l’Escola de Monitors es coordinen línies de col·laboració amb entitats del lleure,  organismes públics i associacions professionals, com per exemple Topcolonies, Student-Pass i The Other School amb finalitats comunes pel que fa a l’ensenyament i desenvolupament d’activitats de lleure.

 

 

Més informació - http://escolademonitors.com/